Odvoz
Odvoz odpadov:
  • betón
  • tehly
  • obkladačky, dlaždice a keramika
  • drevo
  • sklo
  • bituménové zmesi
  • zemina a kamenivo
  • výkopová zemina
  • zmiešané odpady zo stavieb
  • biologicky rozložiteľný odpad


Na odvoz sa používajú kontainery 4, 5, 6 a 7 m3